8 ᴘɪɴᴛᴜ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ, ᴘᴀꜱᴛɪɴʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀᴜᴜɴᴛᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪɴʏᴀ

Syurga adalah satu tempat yang penuh kesejahteraan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan serta kemuliaan. Mereka yang masuk ke dalam syurga akan kekal ab4di di dalamnya.

8 pintu syurga di akhirat
Para alim ulamak membahaskan nama-nama pintu syurga yang disediakan oleh Allah seperti mana yang terdapat dalam hadis nabi. Sabda baginda Rasulullah SAW: “Dalam syurga itu ada lapan pintu.”

HR Bukhari 3257

1. Pintu Solat
Ia di sediakan bagi mereka yang sentiasa mengerjakan ibadah solat termasuklah solat fardu dan solat-solat sunat.

2. Pintu Jih4d
Ia disediakan kepada mereka yang berjih4d di jalan Allah bagi menegakkan kalimah Allah.

3. Pintu Ar-Rayyan
Ia disediakan kepada mereka yang suka berpuasa sama ada puasa wajib dan juga puasa-puasa sunat.

4. Pintu Sedekah
Ia disediakan kepada mereka yang suka bers3dekah kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira waktu.

5. Pintu Aiman (pintu paling kanan)
Ia disediakan kepada umat islam yang tidak dihisab amalannya.

Mereka yang di sebutkan Allah golongan kanan yang mana golongan kanan kebiasaanya berkat. Jika kita lihat dalam hadis-hadis nabi maka nabi menyukai,

belah kanan dan akan memulakan belah kanan dahulu. Firman Allah didalam Surah Al-Waqiah ayat 8: Iaitu puak pihak kanan, alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu.

Sabda Rasulullah: Lalu dikatakan, “Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu orang yang tidak ada hisab bagi mereka ke babul aiman (pintu paling kanan) dari salah satu pintu syurga, mereka bersama dengan manusia pada selain pintu itu.” HR Bukhari 4343.

6. Pintu menahan m4rah dan mem4afkan manusia
Ia disediakan kepada mereka yang dapat meng4wal kem4rahan, em0si dan tidak mengikut hawa n4fsu.

Sabda Rasulullah: Sungguh Allah memiliki satu pintu di dalam syurga yang tidak ada orang yang memasukinya kecuali orang yang mem4afkan suatu kez4liman. HR Ahmad 6908.

7. Pintu orang menyebut La Haula Wala Quata illa Billah
Ia disediakan kepada orang yang selalu mengerjakan ibadah taubat dan sentiasa beristighfar kepada Allah. Sabda Rasulullah:

“Mahukah aku tunjukkan kepadamu satu pintu daripada pintu-pintu syurga?” Jawabku: Tentu. Baginda bersabda: “La Haula Wala Quata illa Billah (Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah).” HR Tarmizi 3505.

8. Pintu hormat ibu bapa
Ia disediakan kepada mereka yang sentiasa meng4sihani, menghormati dan membantu ibubapa dalam apa jua keadaan mereka.

Sabda Rasulullah: Ibu bapa (orang tua) merupakan pintu tengah syurga, maka jagalah kedua ibubapa kamu atau tinggalkan. HR Ibn Majah 3653