Allahuakbar! Tanda-tanda Kiam4t Kecil Telah Lengkap Sempurna. Adakah Semua Telah Bersedia?

Harus diingat, kita sudah pun ’embrace’ kepada tanda-tanda kl4mat besar secara tidak rasmi iaitu keluarnya D4jjal dan Yakjuj & Ma’juj. Dajj4l telah pun keluar dan kini berada dalam peringkat ‘sehari sama seperti sebulan’ iaitu diluar dimensi masa manusia.

Manakala Yakjuj & Ma’juj telah pun dibebaskan setelah Tembok Zulkarnain (dengan izin Allah) telah rvntuh di Georgia. Golongan mereka pada hari ini telah,

menjadi Ashkenazi Jews & Zionist! Golongan mereka yang terakhir akan keluar ialah selepas D4jjal dibvnuh oleh Isa a.s. Hanya 8 tanda-tanda besar klamat yang masih tinggal. Allahu A’lam.

Disaat kita berada dalam lena yang panjang, ketika itulah klamat akan datang, dan kalian kelihatan seperti k3ldai yang terpinga-pinga. Maka, ambillah peringatan, kerana peringatan itu amat berguna kepada mereka-mereka yang berfikir.

1) Pen4klukan Baitulmuqaddis

Dari Auf b. Malik lah.a. katanya, Rasulullah s.a.w telah bersabda: “saya menghitung 6 perkara menjelang – hari klamat.” Baginda menyebutkan salah 1 di antaranya, iaitu penaklukan Baitulmuqaddis.” – Sahih Bukhari

2) Zina bermahar4jal3la

“Dan tinggallah manusia2 yang bvruk, yang seenaknya melakukan persetvbvh4n seperti him4r (keld4i). Maka pada zaman mereka inilah klamat akan datang.” – Sahih Muslim

3) Bermah4rajalela alat muzik

“Pada akhir zaman akan terjadi tanah rvntuh, rusvhan dan pervbahan muka.
” Ada yang bertanya kepada Rasulullah; “Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?”

Baginda menjawab; “Apabila telah bermaharaj4lela bvnyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita” – Ibnu Majah

4) Menghias masjid & membanggakannya

“Di antara tanda-tanda telah dekatnya klamat ialah manusia bermeg4han dalam mendirikan masjid” – Riwayat -Nasai.

5) Munculnya kek4jian, memvtuskan kerabat & hubungan dengan tetangga tidak baik

“Tidak akan datang klamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan kej1, memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang burvk dalam tetangga.” – Riwayat Ahmad dan Hakim.

6) Ramai orang soleh men1nggal dunia

“Tidak akan datang hari klamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik & ahli agama di muka bumi, maka tiada yang tinggal padanya kecuali,

orang2 yang hin4 dan bvruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak meng1ngkari kemvngkaran” – Riwayat Ahmad

7) Orang yang hin4 mendapat kedudukan terhormat

“Di antara tanda semakin dekatnya klamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka’ bin Luka’ (orang yang b0d0h dan h1na).

Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh 2 orang mulia”
– Riwayat Thabrani

8) Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya sahaja

“Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari klamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja.” – Riwayat Ahmad

9) Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya tel4nj4ng

Diriwayatkan dari Abu Hurairah lah.a. “Di antara tanda-tanda telah hari klamat ialah akan muncul pakaian2 wanita & apabila mereka memakainya keadaannya seperti tel4njang”.

10) Bulan sabit kelihatan besar

“Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari klamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit.”
– Riwayat Thabrani

11) Banyak dvsta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita

“Pada akhir zaman akan muncul pemb0hong2 besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar & belum pernah didengar,

oleh bapa-bapa kamu sebelumnya, kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyes4tkanmu & memfitn4hmu” – Sahih Muslim

12) Banyak saksi palsv & menyimpan kesaksian yang benar

“Sesungguhnya sebelum datang nya hari klamat akan banyak kesaksian palsv dan disembunyikan kesaksian yang benar.” – Riwayat Ahmad

13) Negara Arab menjadi padang rumput & sungai

“Tidak akan datang hari klamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai” – Sahih Muslim

14) Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda

“Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang mencelupi rambut mereka dengan warna hitam seperti ‘bulu merpati’ yang mereka itu tidak akan mencivm bau syurga.” – Sahih Abu Daud & Nasai

15) Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam

“Apabila umatku berjalan dengan s0mbong dan yang melayan mereka adalah putera-puteri raja, putera-puteri Parsi dan Rom, maka orang yang paling burvk akan berkuasa terhadap orang yang paling baik (pilihannya).” – Riwayat Tarmizi, Sahih Abdullah ibnu Umar r.a.

Kini, Kita hanya menuggu saat tibanya..
Daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari ra. berkata: “Datang kepada kami Rasulullah saw. dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda:

“Apa yang kamu perbincangkan?”. Kami menjawab: “Kami sedang berbincang tentang hari qi4mat”.

Lalu Nabi saw. bersabda: “Tidak akan terjadi hari qi4mat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya”. Kemudian beliau menyebutkannya: “Asap, D4jjal, bin4tang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya,

turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya’juj dan Ma’juj, tiga kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab yang,

akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan mengh4lau manusia kepada Padang Mahsyar mereka”. (H.R Muslimi)

Keterangan:

Sepuluh tanda-tanda qi4mat yang disebutkan Rasulullah saw. dalam hadis ini adalah tanda-tanda qi4mat yang besar-besar, akan terjadi di saat hampir tibanya hari qi4mat. Sepuluh tanda itu ialah:

Dukhan (asap) yang akan keluar dan mengakib4tkan peny4kit yang seperti sels3ma di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mem4tikan semua orang k4fir.

Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan mer4gut keimanan, hinggakan ramai orang yang akan terped4ya dengan seruannya.

Binat4ng besar yang keluar berhampiran Bukit Shafa di Mekah yang akan bercakap bahawa manusia tidak beriman lagi kepada Allah swt.

Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Maka pada saat itu Allah swt. tidak lagi menerima iman orang k4fir dan tidak menerima tavbat daripada orang yang berd0sa.

Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi ini. Beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahadi yang berdaulat pada masa itu dan beliau akan mematahkan segala s4lib yang dibuat oleb orang-orang Kristian dan beliau juga yang akan membvnuh D4jja4l.

Keluarnya bangsa Ya’juj dan Ma’juj yang akan membuat kerosakan dipermukaan bumi ini,

iaitu apabila mereka berjaya mengh4ncurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zul Qarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu.

Gemp4 bumi di Timur.

Gemp4 bumi di Barat.

Gemp4 bumi di Semenanjung Arab.

Api besar yang akan mengh4lau manusia menuju ke Padang Mahsyar. Api itu akan bermula dari arah negeri Yaman.

Mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan: “Apa yang dapat dirajihkan (pendapat yang terpilih),

dari himpunan hadis-hadis Rasulullah Saw. bahawa keluarnya Dajal adalah yang mendahului segala petanda-petanda besar yang meng4kibatkan perubahan besar yang berlaku dipermukaan bumi ini.

Keadaan itu akan disudahi dengan kematian Nabi Isa alaihissalam (setelah belian turun dari langit). Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah,

permulaan tanda-tanda qi4mat yang besar yang akan mer0sakkan sistem alam cakerawala yang mana kejadian ini akan disudahi dengan terjadinya peristiwa qi4mat yang d4hsyat itu.

Barangkali keluarnya bin4tang yang disebutkan itu adalah terjadi di hari yang matahari pada waktu itu terbit dari tempat tenggel4mnya”.

Sumber Artikel: Sweet Nutella