Amalkan Baca Ay𝚊t Ini Sebanyak 7 Kali Setiap Kali Selesai S0lat Fardhu, Dengan Izin Allah.

1.Jika dia se0rang yang lem4h, maka akan menjadi ku4t

2.Jika dia se0rang yang hiin4, maka akan menjadi se0rang yang mulia

3.Jika dia se0rang yang kalah, maka akan segera mendapatkan pert0longan

4.Jika dia se0rang yang berkes3mpitan, maka akan mendapat kel4pangan

5.Jika dia se0rang yang berhut4ng, maka akan segera dapat membay4r

6.Jika dia se0rang yang berada dalam kesus4han, maka akan hilang kesus4hannya

7.Jika dia se0rang yang svlit dalam penghidvpan, maka akan seg3ra mendapat kelap4ngan kehidvpan

Untuk dipermud4hkan hafazan:

Ayat 128 Surah At-Taubah

“Laqad jaakum rasoolun min anfusikum AAazeezun AAalayhi ma AAanittum hareesun AAlaykum bilmu’ mi neena raoofu raheem”

Ayat 129 Surah At-Taubah
“Fa-in tawallaw faqul hasbiya Allahu la ilaha illa huw AAalayhi tawakkaltu wahuwa rabbu alAAarshi alAAzeem”

Erti ayat 128

Sesungguhnya telah datang kepada kamu se0rang Rasul dari g0longan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w.), yang menjadi sangat beraat kepadanya sebar4ng kesus4han yang ditanggung oleh kamu,

yang sangat l0bakan (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula menump4hkan perasaan bel4s serta kasih say4ngnya kepada orang-orang yang berimaan.

Erti ayat 129

Kemudian jika mereka berpaling ingk4r, maka katakanlah (Wahai Muhammad): “Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku),

tiada tuhan (yang berhak disemb4h) melainkan Dia kepadaNya aku berseraah diri, dan Dialah yang mempunyai ‘Arasy yang besar.

sumber : apaaceerita