Lima Fasa Sblm Datangnya Kiam4t, B0leh Lihat Kita Berada Di Fasa Mana Sekarang

Baik kita renung akan apa yang disebut oleh Rasulullah s.a.w berkaitan dengan beberapa era dan peringkat zaman-zaman yang akan ditempuhi oleh umat manusia.

Seperti mana yang tercatit dalam sejarah bahawa Adakah lam telah berkembang lebih 1400 tahun menempuh berbagai era, sehinggalah ke era yang disebut oleh Rasulullah s.a.w sebagai era akhir zaman, era peralihan yang dipimpin oleh pemimpin Is lam bertaraf khalifah.

Fasa pertama: Zaman Rasulullah s.a.w.

Zaman ini berjalan selama 25 tahun. Zaman Rasulullah s.a.w terkenal dengan “Zaman Ummah Pertama”. Adakah berkembang menjadi tiga suku dunia dan dianuti oleh semua bangsa di muka bumi ini. Dengan kemunculan Is lam,

dua hala g besar besar Rom dan Parsi menjadi l3mah dan tunduk di bawah kekuasaan4an Adalah lam. Setelah nabi wafat, maka berakhirlah fasa pertama ini. Adakah zaman ini telah berlalu? Jawapannya YA, telah berlalu.

Zaman ini semasa zaman pemerintahan para sahabat nabi empat orang, bermula dengan Saidina Abu Bakar Al-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Uthman Affan dan Saidina Ali bin Abi Talib. Zaman ini berlangsung selama 30 tahun,

di mana kuasaas4an Rom dan Parsi yang telah l3mah itu terus tumbang di tangan para sahabat yang telah dibentuk oleh Rasulullah s.a.w dan kedua – dua ger g4si itu dapat ditawan.

Sebelum itu Nabi s.a.w. telah memberi jawapan dalam sabdanya bahawa kuas4 timur dan barat akan dapat ditawan oleh Is lam. Sabda Nabi s.a.w. khas; “Timur dan Barat nanti akan terbuka kepada kamu.” (Riwayat Imam Ahmad).

Setelah dikuti oleh zaman Saidina Hasan bin Ali menjadi khalifah selama 6 bulan. Masa di antara Saidina Hasan hingga Khalifah Umar Abdul Aziz selama 60 tahun. Dari zaman Rasulullah s.a.w.

hingga zaman Khalifah Umar Abdul Aziz selama kira – kira 100 tahun. Selepas itu, dicampur dengan zaman seterusnya, zaman Rasulullah s.a.w.

masih ada orang yang lain adalah baik dalam lingkungan kira – kira tahun dan dicampur semua menjadi 300 tahun.

Sepertimana ditegaskan oleh Nabi s.a.w; “Sebaik – kurun baik, kurun aku dan kurun sesudah itu dan sesudah itu dan sesudah itu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim). Menurut perawi hadis ini, Rasulullah s.a.w. menyebutnya tiga kali.

Para ahli sejarah adalah lam mensifatkan tiga kali itu bererti tiga kurun. Setiap satu kurun 100 tahun. Tiga kali berbeza 300 tahun. Itu hanya kurun yang Rasulullah s.a.w.

jawapan baik yang berjalan di atas minhaj kenabian. Selepas zaman itu, dunia telah mula r0sak hinggalah pengguna kepada Zaman F1tnah. Adakah zaman ini telah berlalu? Jawapannya YA, telah berlalu.

Fasa Ketiga: Zaman F1tnah @ Zaman Kerajaan Mengg1git

Zaman ini semasa zaman pemerintahan raja – raja Adalah lam yang muncul f1tnah, di mana memerintah mengikut sistem turun temurun atau monarki / warisan. Waktu mereka memerintah atas nama Is lam,

mewarisi kerajaan Adalah lam berc bercampur dengan kez4liman dan pelbagai luar yang bukan dari ajaran Adalah lam tulen.

Pada zaman ini bermula dari Kerajaan Bani Umaiyah, Kerajaan Bani Abbasiyah dan sehinggalah zaman Kerajaan Uthmaniyyah, di mana zaman Uthmaniyyah pengkhi4nat Adakah lam Kamal Kamal Artatuk meruntuhkan maklumat kekhalifahan di Turki,

berakhir berakhir lah fasa ini. Lama masa era kuas4 pemerintahan ini selama kira – kira 700 tahun. Adakah ia sudah berlalu? Jawapannya YA, telah berlalu.

Fasa Keempat: Zaman Dikt4tor

Selepas berakhirnya Zaman khalifah Uthmaniyyah pada tahun 1924, muncullah la zaman pemerintahan ideologi – ideologi manusia yang garis panduan mereka diambil dari hasil buah fikiran ahli fikir,

sama ada ia bernama sosialis, komunis, kapitalis, demokrasi dan lain – lain termasuk nasionalis.

Inilah fasa di mana kita hidup sekarang ini. Maka kita dapat simpulkan bahawa fasa keempat merupakan fasa kemenangan bagi kaum kaf1r dan kekal4han,

bagi orang – orang yang beriman kerana zaman ini muncul kembali cara – cara hidup zaman jah1liah yang pernah berlaku ketika Nabi s.a.w. dahulu.

Dalam fasa pertama tertegaknya sistem d4jjal. Setiap urusan dunia dikelolakan dengan nilai – nilai materialistik, liberisme dan sekularisme dalam semua bidang kehidupan termasuk politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan,

undang – undang, ket3nteraan tambahan keagamaan. Zaman semasa zaman Nabi s.a.w. paling ris4u terhadap umatnya kerana terlalu banyak f1tnah yang membawa kepada keh4ncuran dan keadaan hur4 har4 di negara Adalah lam.

Masa akan datang d4jjal akan muncul keluar di mana dia akan mengaku sebagai nabi dan tuhan di merata tempat lain Mekah dan Madinah sebelum ia akan dibu nuh oleh Nabi Isa a.s.

Hanya berzikir hanya pada zaman ini kita dapat melaw4n fitn4h d4jjal yang begitu d4shyat sekali yang pernah digambarkan oleh Rasulullah s.a.w.

sebelum munculnya era minhajunnubuwwah, terjadi pep3rangan akhir zaman, iaitu pep3rangan dunia ketiga yang kuas4 Barat, Timur Tengah termasuk Yahudi yang didominasi oleh D4jal,

telah musn4h dan kalah t3ruk sekali di tangan umat Is lam yang dipimpin oleh pemimpin Is lam bertaraf khalifah iaitu Imam Al-Mahdi dan oleh Nabi Isa a.s.

Selepas berakhirnya zaman keempat, akhirnya muncul pula zaman kekhalifahan yang berjalan mengikut minhaj zaman kenabian. Atau dengan kata lain Zaman Kebangkitan Semula Is lam.

Is lam akan agung kembali sepertimana zaman kenabian. Sewaktu kemuculan zaman kenabian, iaitu zaman ummah pertama, dua empayar ger gasi dunia tumbang iaitu Rom dan Parsi.

Jadi sesuai dengan proses sunnatullah dan ini ditegaskan sendiri oleh Allah dan Rasul bahawa “Dan tidak sekali – kali kamu dapati sunnatullah itu berubah”.

(Surah al-Ahzab ayat 62) dan “Ketahuilah bahawa pusingan Is lam itu sentiasa berputar” (Hadis riwayat Abu Na’im dari Muaz bin Jabbal).

Maka kemunculan zaman Ummah Kedua pada akhir zaman ini pun akan berulang sejarah dua ger gasi dunia akan tumbang juga, iaitu kuas4 komunis ( Eropah Timur) dan kristian (Eropah Barat dan Amerika) termasuk Yahudi,

bahkan Yahudi akan terhapus terus bersama – sama kem4tian D4jal lakn4tullah. Pemimpin Is lam di zaman ini ialah pemimpin bertaraf khalifah.

Di samping itu, kita meyakini kebenaran hadis di atas, terdapat lagi beberapa hadis lain yang Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahawa menjelang ki4mat nanti Is lam akan kembali berkuas4 dan muncul pemimpin bergelar khalifah.

Dari Said dan Jabir bahawa Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; “Akan ada pada akhir nanti seorang khalifah yang akan membahagi – bahagikan harta kepada rakyat sehingga tidak terhitung banyaknya (makmur).” (Riwayat Muslim).

Sumber : salam.my via majalah harian