SubhanAllah, Inilah Naskah Al-Quran Yg Berusia Hampir 14OO Tahun.

Penemuan naskah al-Quran di University of Birmingham telah menjadi berita utama di seluruh dunia kerana diang gap sebagai salah satu perkamen tertua yang pernah dijumpai.

Hasil pengujian radiokarbon menjelaskan bahawa nas kah berasal dari tahun 568 – 645 Masihi atau 24 Hijriah. Ada kemungkinan bahawa naskah itu ditulis oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad.

Walaupun selama periode kenabian Al-Quran diedarkan dengan hafalan, dia tetap memerintahkan beberapa teman untuk menulisnya,

di daun perkamen dan media lain yang mungkin. Khalifah ketiga, Usman bin Affan r.a. adalah orang pertama yang menulis Al-Quran.

Jadi bagaimana ia dibandingkan dengan Al-Quran hari ini? Di bawah ini adalah perbandingan naskah Al-Quran yang berusia +1400 tahun dengan Al-Quran moden hari ini (beberapa ayat awal Surah Taha): Spoiler untuk “Surah Taha1-13 ″:

Ilustrasi di atas menunjukkan bahawa manuskrip kuno Al-Quran dan Al-Quran moden adalah sinonim. Tidak satu perkataan atau huruf yang tidak sesuai, Masya Allah.

Kami umat Islam percaya bahawa Al-Quran adalah Firman Allah dan menjadikannya kea jaiban hidup. Keasliannya telah dijamin oleh Allah SWT,

seperti yang dinyatakan dalam Firman-Nya: Membandingkan Al-Quran yang Berusia +1400 Tahun dengan Al-Quran Moden, Ternyata …

“Sesungguhnya, kita adalah orang-orang yang menurunkan Al-Quran, dan kita adalah orang-orang yang memelihara dan melindunginya.” (Al-Hijr 15: 9)

Berikut ini adalah terjemahan dari Surah Taha 1-13:

1 Thaahaa

2 Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu sehingga kamu merasa terganggu, tet4pi sebagai peringatan bagi mereka yang takvt kepada (Allah),

yaitu, ia ditu runkan dari Allah yang menciptakan bvmi dan langit yang tinggi. (Yaitu) Yang Maha Pemurah, yang berada di atas ‘Arsy 913.

3 Dia milik semua yang ada di langit, semua yang ada di bvmi, semua yang ada di antara, dan semua yang ada di bawah tanah.

4 Dan jika kamu mengeras perkataanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rah sia yang tersembunyi 914.

5 Dia adalah Allah, tidak ada seorangpun (yang berhak disemb4h) melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaaul husna (nama baik).

6 Adakah anda pernah mengetahui kisah Musa?

7 Ketika dia melihat a pi, dia berkata kepada keluarganya, “Tinggal dirimu (di sini), sesung guhnya aku melihat a pi, aku harap aku dapat membawanya ke arahmu atau aku akan mendapat petun juk di tempat a pi.”

8 Maka ketika dia sampai di tempat a pi, dia dipanggil, “Wahai Musa.

9 Lihatlah, Akulah Rabbmu, jadi lepaskan kedua seliparmu, sesungguhnya kamu berada di lembah suci, Thuwa.

10 Dan aku telah memilih kamu, jadi dengarlah apa yang akan dinyatakan (kepada kamu)

Sumber: menyuarakan kebenaran